HŘIŠTĚ

Malebná kopcovitá krajina, střídání vinic, luk a křovin zvou k odpalům při kterých se budete cítit báječně.

NAVŠTIVTE GOLFCLUB POYSDORF

Podle plánů Keitha Prestona bylo do stoleté krajiny Weinviertel zaintegrováno 18 jamkové hřiště, 4 jamkové tréninkové hřiště pro veřejnost, putting green, pitching a chipping hřiště plus odpalová louka se zastřešením. Výborné víno, příroda a golf zde tvoří naprostou symbiózu.

18 JAMKOVÉ HŘIŠTĚ

V jedinečné a mírně kopcovité krajině v severní části Weinviertel v okolí Poysdorfu bylo v roce 2004 vystavěno golfové hřiště – přímo uprostřed vinic bylo začleněno do přírody.

Odpal Par CR Slope Délka
Žlutý (muži) 72 72,3 125 5.968m
Modrý (muži) 72 70,2 120 5.597m
Červený (ženy) 72 73,6 125 5.205m

4 JAMKOVÉ HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST

Náš 4 jamkový Public Course se hodí jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé hráče, můžete se zde buď učit novým dovednostem a nebo zdokonalovat již získané. Pro vstup na toto hřiště nepotřebujete ani zelenou kartu, ani členství v golfovém klubu.

Možnosti tréninku

DRIVING RANGE

25 míst , z toho 8 zastřešených

PUTTING GREEN

PITCHING & CHIPPING AREA

Provozní řád a etiketa

Hosté potřebují mít aktivní členství registrovaného golfového klubu. Hráči si vyzvednou GreenFee kartu (karta je nepřenosná) na sekretariátu a připevní ji na viditelné místo na bagu – při nedodržení pravidel bude hráč vykázán z hřiště. Členové GC Poysdorf se také musí před každou hrou nahlásit na sekretariátu. Doprovod se smí brát na hřiště pouze v případě, že se nebude zbytečně prodlužovat čas jednotlivých flightů a nebude jakkoliv ohrožovat ostatní hráče. Na botách jsou povinné softspikes. Dodržujte prosím doporučení času odpalu dle Hcp. Vstup do vinic a na pole vlevo od jamky č.18 je zakázán.

Na jeden flight je povolen maximální počet hráčů 4. Turnaje mají vždy přednost před všemi ostatními flighty. Hrací doba nesmí přesáhnout 15 minut na jednu jamku, tudíž 4,5 h. se hraje na 18 jamkovém hřišti a 2,25h. na 9 jamkovém. V případě, že tomu tak nebude, jsou hráči povinni pustit flight za nimi. S tréninkovými míčky z driving range není povoleno vstupovat na hřiště. Není dovoleno, aby dva nebo více hráčů využívali pouze jeden set holí. Každý hráč je povinen upravit drn, který vypadne po úderu.

Zabraňte prosím poškozování greenů spikey, vozíky a tyčkou od vlajky. Před opuštěním zóny s bunkry je nutno upravit písčitý povrch od stop a nerovností.

Uživatelé elektrovozíků nemají žádné výhody oproti jiným hráčům a mají povinost dodržovat místní pravidla. Je přísně zakázáno vjíždět na greeny a řidič je povinen jezdit po vyznačených cestách. Prosíme o dodržování 90 stupňového pravidla. Všeobecná pravidla jsou k dispozici na sekretariátu. Dodržování golfové etikety je samozřejmostí. Hrajte podle pravidel. Berte prosím ohled na přírodu a pomozte udržovat naše golfové hřiště v čistotě. Pokyny sekretariátu, maršála, startéra a trenérů z řad profesionalů se musí dodržovat – výše zmínění mají právo při nedodržování pravidel vykázat nedisciplinované hráče z hřiště. Hráči ručí za případný doprovod a děti, které berou na hřiště.

Přejeme Vám pěknou hru !!!

Scroll to top